برخی از اعضای کنگره آمریکا دولت ترامپ را تحت فشار قرار دادند تا ارسال کمک‌های بشردوستانه به یمن را پس از قطع این کمک‌ها در اوایل سال جاری میلادی، از سر بگیرد….

برخی از اعضای کنگره آمریکا دولت ترامپ را تحت فشار قرار دادند تا ارسال کمک‌های بشردوستانه به یمن را پس از قطع این کمک‌ها در اوایل سال جاری میلادی، از سر بگیرد.