رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر خود با بسیجیان فرمودند: طوفان‌الاقصی علیه رژیم صهیونیستی است اما آمریکازدایی است.

رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر خود با بسیجیان فرمودند: طوفان‌الاقصی علیه رژیم صهیونیستی است اما آمریکازدایی است.