اقتصادنیوز: وزارت خزانه داری آمریکا نام 57 فرد و 110 نهاد حقوقی را به لیست تحریم‌های خود اضافه کرد.

اقتصادنیوز: وزارت خزانه داری آمریکا نام 57 فرد و 110 نهاد حقوقی را به لیست تحریم‌های خود اضافه کرد.