رئیس‌جمهوری آمریکا از قطع رابطه این کشور با سازمان بهداشت جهانی خبر داد.

رئیس‌جمهوری آمریکا از قطع رابطه این کشور با سازمان بهداشت جهانی خبر داد.