رئیس‌جمهور سابق آمریکا در یک مصاحبه جدید پیش‌بینی کرد که این کشور تا سه سال دیگر پایان می‌یابد.

رئیس‌جمهور سابق آمریکا در یک مصاحبه جدید پیش‌بینی کرد که این کشور تا سه سال دیگر پایان می‌یابد.