اقتصادنیوز: ​سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست هفتگی خود ادعا کرد که ما به طور مساوی برای سناریوهای با برجام و بدون برجام آماده می‌شویم. هرچند توافق روی میز باقی است….

اقتصادنیوز: ​سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست هفتگی خود ادعا کرد که ما به طور مساوی برای سناریوهای با برجام و بدون برجام آماده می‌شویم. هرچند توافق روی میز باقی است.