معاون وزیر خارجه آمریکا به مسکو سفر خواهد کرد تا ملاقاتی با مقامات ارشد روسیه داشته باشد.

معاون وزیر خارجه آمریکا به مسکو سفر خواهد کرد تا ملاقاتی با مقامات ارشد روسیه داشته باشد.