ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست خبری شامگاه دوشنبه گفت: «تنها راه برای بازگشت دوجانبه به توافق هسته‌ای ایران این است که تهران مطالبات فرعی بر برجام را کنار بگذارد.»…

ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست خبری شامگاه دوشنبه گفت: «تنها راه برای بازگشت دوجانبه به توافق هسته‌ای ایران این است که تهران مطالبات فرعی بر برجام را کنار بگذارد.»