جانت یلن ، وزیر خزانه داری آمریکا گفت: آماده‌ایم برخی تعرفه‌های گمرکی برای محصولات چینی را کاهش دهیم.

جانت یلن ، وزیر خزانه داری آمریکا گفت: آماده‌ایم برخی تعرفه‌های گمرکی برای محصولات چینی را کاهش دهیم.