مشاور امنیت ملی آمریکا روسیه را تهدید کرد که اگر این کشور نیروهای خود را در آمریکای لاتین مستقر کند، با پاسخ سخت آمریکا مواجه خواهد شد.

مشاور امنیت ملی آمریکا روسیه را تهدید کرد که اگر این کشور نیروهای خود را در آمریکای لاتین مستقر کند، با پاسخ سخت آمریکا مواجه خواهد شد.