آمازون می‌گوید در رویداد 11 روزه منتهی به بلک فرایدی و سایبر ماندی بزرگ‌ترین فروش خود را نسبت به سال‌های گذشته تجربه کرده است.
The post آمازون امسال به بزرگ‌ترین فروش تاریخ خود در رویداد چندروزه بلک فرایدی دست یافت appeared first on دیجیاتو.

آمازون می‌گوید در رویداد 11 روزه منتهی به بلک فرایدی و سایبر ماندی بزرگ‌ترین فروش خود را نسبت به سال‌های گذشته تجربه کرده است.

The post آمازون امسال به بزرگ‌ترین فروش تاریخ خود در رویداد چندروزه بلک فرایدی دست یافت appeared first on دیجیاتو.