رکنا: وزارت بهداشت آخرین آمارهای مربوط به مبتلایان، جان باختگان و واکسیناسیون کرونا در ایران را تا امروز یکم بهمن 1400 اعلام کرد.

رکنا: وزارت بهداشت آخرین آمارهای مربوط به مبتلایان، جان باختگان و واکسیناسیون کرونا در ایران را تا امروز یکم بهمن 1400 اعلام کرد.