وزارت بهداشت اعلام کرد، در طول شبانه روز گذشته ۷۷ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند.

وزارت بهداشت اعلام کرد، در طول شبانه روز گذشته ۷۷ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند.