بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در طول شبانه روز گذشته ۲۰ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در طول شبانه روز گذشته ۲۰ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند.