رئیس سازمان امداد و نجات خبر داد که سیل‌های اخیر تا الان ۱۴ فوتی و ۱۱ مفقودی داشته‌اند.

رئیس سازمان امداد و نجات خبر داد که سیل‌های اخیر تا الان ۱۴ فوتی و ۱۱ مفقودی داشته‌اند.