استاندار تهران گفت: ۷۹ نفر از شهروندان استان تهران از صبح تا ظهر امروز یازدهم آبان ماه بر اثر کرونا فوت کرده اند.

استاندار تهران گفت: ۷۹ نفر از شهروندان استان تهران از صبح تا ظهر امروز یازدهم آبان ماه بر اثر کرونا فوت کرده اند.