پرسپولیس ایران در دیدار با النصر عربستان عملکرد قابل قبولی در بحث برتری در نبردها داشت اما در نهایت مقابل این تیم شکست خورد.

پرسپولیس ایران در دیدار با النصر عربستان عملکرد قابل قبولی در بحث برتری در نبردها داشت اما در نهایت مقابل این تیم شکست خورد.