شمار مبتلایان ویروس کرونا در جهان به بیش از ۳۱ میلیون و ۲۳۱ هزار نفر رسیده و بیش از ۹۶۵ هزار نفر نیز بر اثر ابتلا یه این ویروس جان خود را از دست داده اند….

شمار مبتلایان ویروس کرونا در جهان به بیش از ۳۱ میلیون و ۲۳۱ هزار نفر رسیده و بیش از ۹۶۵ هزار نفر نیز بر اثر ابتلا یه این ویروس جان خود را از دست داده اند.