شمار مبتلایان بیماری کرونا در حالی به رقم ۲۰ میلیون نفر نزدیک می‌شود که هنوز واکسن یا درمانی برای آن کشف نشده است.

شمار مبتلایان بیماری کرونا در حالی به رقم ۲۰ میلیون نفر نزدیک می‌شود که هنوز واکسن یا درمانی برای آن کشف نشده است.