شما مبتلایان ویروس کرونا در جهان به بیش از ۳۱ میلیون و ۴۸۲ هزار نفر رسیده در همین حال بیش از ۹۶۹ هزار نفر نیز بر اثر ابتلا به این ویروس جان خود را از دست داده اند….

شما مبتلایان ویروس کرونا در جهان به بیش از ۳۱ میلیون و ۴۸۲ هزار نفر رسیده در همین حال بیش از ۹۶۹ هزار نفر نیز بر اثر ابتلا به این ویروس جان خود را از دست داده اند.