ایلنا: مدیرکل بین‌الملل مجلس شورای اسلامی امروز با وزیر امورخارجه دیدار کرد‌.

ایلنا: مدیرکل بین‌الملل مجلس شورای اسلامی امروز با وزیر امورخارجه دیدار کرد‌.