شهروندان خرم‌آبادی به دنبال اخطاریه سازمان هواشناسی و مسئولان استان، از روز دوشنبه ۵ اسفند، خود را برای وقوع سیل احتمالی آماده کردند.

شهروندان خرم‌آبادی به دنبال اخطاریه سازمان هواشناسی و مسئولان استان، از روز دوشنبه ۵ اسفند، خود را برای وقوع سیل احتمالی آماده کردند.