پس از حملات امروز (سه‌شنبه) جمهوری آذربایجان به مناطقی در خانکندی، مرکز قره‌باغ کوهستانی، باکو به صورت رسمی اعلام کرد که آماده دیدار با نمایندگان شهروندان ارمنی قره‌باع در «یولاخ» است….

پس از حملات امروز (سه‌شنبه) جمهوری آذربایجان به مناطقی در خانکندی، مرکز قره‌باغ کوهستانی، باکو به صورت رسمی اعلام کرد که آماده دیدار با نمایندگان شهروندان ارمنی قره‌باع در «یولاخ» است.