فرماندار ایالت اورگن در آستانه برگزاری یک گردهمایی برنامه ریزی شده از سوی گروهی راستگرا در شهر پورتلند، وضعیت اضطراری اعلام کرد.

فرماندار ایالت اورگن در آستانه برگزاری یک گردهمایی برنامه ریزی شده از سوی گروهی راستگرا در شهر پورتلند، وضعیت اضطراری اعلام کرد.