وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تماس‌های تلفنی جداگانه با وزرای امور خارجه جمهوری آذربایجان و ارمنستان از آمادگی ایران برای کمک به پایان دادن به تنش‌ها خبر داد….

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تماس‌های تلفنی جداگانه با وزرای امور خارجه جمهوری آذربایجان و ارمنستان از آمادگی ایران برای کمک به پایان دادن به تنش‌ها خبر داد.