خوزستان اداره کل مدیریت بحران خوزستان در پی وقوع زلزله در ایذه، در اطلاعیه ای به فرمانداران چهار شهرستان اعلام آماده باش کرد.

خوزستان اداره کل مدیریت بحران خوزستان در پی وقوع زلزله در ایذه، در اطلاعیه ای به فرمانداران چهار شهرستان اعلام آماده باش کرد.