رییس ستاد بحران ارتش در پی زلزله هرمزگان تاکید کرد تمامی یگان‌های واکنش سریع، امدادی و درمانی ارتش در هرمزگان به حالت آماده باش درآمده و برای امدادرسانی در صورت نیاز آمادگی دارند….

رییس ستاد بحران ارتش در پی زلزله هرمزگان تاکید کرد تمامی یگان‌های واکنش سریع، امدادی و درمانی ارتش در هرمزگان به حالت آماده باش درآمده و برای امدادرسانی در صورت نیاز آمادگی دارند.