رئیس امور آزمایشگاه‌های اداره کل حفاظت محیط‌ زیست استان مرکزی گفت: وضعیت هوای اراک و شازند، روز جمعه برای هشتمین روز متوالی در شرایط ناسالم قرار دارد….

رئیس امور آزمایشگاه‌های اداره کل حفاظت محیط‌ زیست استان مرکزی گفت: وضعیت هوای اراک و شازند، روز جمعه برای هشتمین روز متوالی در شرایط ناسالم قرار دارد.