آخرین وضعیت آلودگی‌های نفتی در سواحل خلیج فارس و محدوده استان بوشهر اعلام شد.

آخرین وضعیت آلودگی‌های نفتی در سواحل خلیج فارس و محدوده استان بوشهر اعلام شد.