فرانسه اعلام کرد که عملیات آذربایجان در قره باغ را غیرقانونی و بدون توجیه می‌داند.

فرانسه اعلام کرد که عملیات آذربایجان در قره باغ را غیرقانونی و بدون توجیه می‌داند.