نمایندگان پارلمان انگلیس پس از نشست خود با وزیر امور خارجه این کشور از پاسخ‌های او درباره مدیریت بحران افغانستان قانع نشدند.

نمایندگان پارلمان انگلیس پس از نشست خود با وزیر امور خارجه این کشور از پاسخ‌های او درباره مدیریت بحران افغانستان قانع نشدند.