عزت‌الله ضرغامی در حالی در خصوص جنجال ترمیم گنبد یک مسجد قدیمی در اصفهان شروع به ارائه توضیحات کرد که سوژه، گنبد مسجد جامع عباسی بود اما ضرغامی در گافی باورنکردنی آنرا «مسجد شیخ لطف‌الله» عنوان کرد. مرمت دو مسجد جامع عباسی و شیخ لطف الله، هر دو مورد ان…

عزت‌الله ضرغامی در حالی در خصوص جنجال ترمیم گنبد یک مسجد قدیمی در اصفهان شروع به ارائه توضیحات کرد که سوژه، گنبد مسجد جامع عباسی بود اما ضرغامی در گافی باورنکردنی آنرا «مسجد شیخ لطف‌الله» عنوان کرد. مرمت دو مسجد جامع عباسی و شیخ لطف الله، هر دو مورد انتقاد است اما این گنبد مسجد جامع عباسی است که کج شده است! گنبد مسجد شیخ لطف الله در مرمت، دچار تغییررنگ شده است!