پل پوگبا، هافبک یوونتوس به دلیل مصدومیت نتوانست بازی مقابل کرمونزه را ادامه بدهد.

پل پوگبا، هافبک یوونتوس به دلیل مصدومیت نتوانست بازی مقابل کرمونزه را ادامه بدهد.