این اقدام افراد حامی سگ‌های ولگرد، برخلاف قانون است و نیاز دارد تا دستگاه‌های قضایی و انتظامی با این دست از افراد، برخورد جدی داشته باشند.

این اقدام افراد حامی سگ‌های ولگرد، برخلاف قانون است و نیاز دارد تا دستگاه‌های قضایی و انتظامی با این دست از افراد، برخورد جدی داشته باشند.