در روزهای کرونایی، بسیاری از دانشجویانی که در میانه راه تحصیل بودند، تحصیلات خود را به پایان رساندند و از لذت پوشیدن لباس فارغ‌التحصیلی در جشن دانش‌آموختگی محروم شدند. عده‌ای در دانشگاه پذیرفته شدند اما به جای اینکه شیرین‌ترین روزهای مرحله جدید تحصیل خ…

در روزهای کرونایی، بسیاری از دانشجویانی که در میانه راه تحصیل بودند، تحصیلات خود را به پایان رساندند و از لذت پوشیدن لباس فارغ‌التحصیلی در جشن دانش‌آموختگی محروم شدند. عده‌ای در دانشگاه پذیرفته شدند اما به جای اینکه شیرین‌ترین روزهای مرحله جدید تحصیل خود یعنی ترم اول دوران کارشناسی را در کلاس‌های درس تجربه‌کنند، پشت سیستم‌های کامپیوتری سپری کردند. رؤیا و آرزویی که برای همیشه به محاق رفت و فرصتی که هیچ‌گاه برای آنها محقق نشد.