آغاز واکسیناسیون پاکبانان شهرداری شهریار در مقابل ویروس کرونا

شهریار- شهردار شهریار از واکسیناسیون پاکبانان شهرداری در مقابل ویروس کرونا خبر داد و گفت :در مرحله اول تعداد ۱۱۳نفر از پاکبانان واکسینه شدند.

به گزارش شهریاریها ،مهندس کاویانی شهردار شهریار با اشاره به موقعیت شغلی پاکبانان و مواجهه آنان با زباله هاو پسماندهای عفونی و در راستای جلوگیری از ابتلاء همکاران شاغل در این حوزه به ویروس کویید ۱۹،تزریق واکسن کرونا برای این گروه پرخطر در دستور کار قرار گرفت که در مرحله اول تعداد ۱۱۳ نفر از پاکبانان شهرداری شهریار واکسینه شد.

شهردار شهریار در ادامه گفت:پرسنل سازمان آرامستان ها نیز با توجه به شرایط حساس کاری در مقابل ویروس کرونا واکسینه شدند.