اکوایران: از روز ششم فروردین سال آتی، یعنی حدود یک هفته دیگر، معاملات ربع سکه در سامانه معاملات مرکز مبادله ارز و طلای ایران آغاز می‌شود.

اکوایران: از روز ششم فروردین سال آتی، یعنی حدود یک هفته دیگر، معاملات ربع سکه در سامانه معاملات مرکز مبادله ارز و طلای ایران آغاز می‌شود.