قهرمان فرانسه برای به خدمت گرفتن هافبک انگلیسی تیم فوتبال تاتنهام دست به کار شد.

قهرمان فرانسه برای به خدمت گرفتن هافبک انگلیسی تیم فوتبال تاتنهام دست به کار شد.