دیروز چهارشنبه «اولاف شولتز» از حزب چپ میانه سوسیال دموکرات آلمان، به‌عنوان نهمین صدراعظم آلمان پس از جنگ جهانی دوم اداره امور این کشور را در دست گرفت. وی جانشین آنگلا مرکل، از حزب دموکرات مسیحی می‌شود که از سال ۲۰۰۵ صدراعظم آلمان بود. در انتخابات اخی…

دیروز چهارشنبه «اولاف شولتز» از حزب چپ میانه سوسیال دموکرات آلمان، به‌عنوان نهمین صدراعظم آلمان پس از جنگ جهانی دوم اداره امور این کشور را در دست گرفت. وی جانشین آنگلا مرکل، از حزب دموکرات مسیحی می‌شود که از سال ۲۰۰۵ صدراعظم آلمان بود. در انتخابات اخیر پارلمانی آلمان، آرای حزب سوسیال دموکرات از دیگر احزاب بیشتر بود؛ اما برای تشکیل دولت بدون ائتلاف با دیگر احزاب کفایت نمی‌کرد. اعضای بوندستاگ - مجلس سفلای پارلمان آلمان - در جلسه صبح دیروز، شولتز را با رای مخفی به این سمت انتخاب کردند. او پس از مراسم ادای سوگند به دفتر صدراعظمی رفت. رنگ حزب سوسیال دموکرات شولتز «قرمز» است و دیروز این رنگ در کنار رنگ «زرد» حزب میانه‌رو دموکرات آزاد و رنگ «سبز» حزب سبزهای آلمان قرار گرفت.