معاون سازمان حج و زیارت گفت: صدور روادید الکترونیکی حج تمتع ۱۴۰۲برای زائران ایرانی و عوامل اجرایی حج آغاز شده است.

معاون سازمان حج و زیارت گفت: صدور روادید الکترونیکی حج تمتع ۱۴۰۲برای زائران ایرانی و عوامل اجرایی حج آغاز شده است.