آغاز صدور سند مالکیت در شهرهای زیر 25 هزار نفر
آغاز صدور سند مالکیت در شهرهای زیر 25 هزار نفر

شهریاریها : محمد نگهبان مروی رئیس بنیاد مسکن شهرستان شهریار گفت: اجرای طرح واگذاری سند مالکیت بعد از دو سال کار کارشناسی و نقشه برداری آغاز شده است. وی افزود : تاکنون تعداد 2500 پرونده برای صدور سند مالکیت تشکیل شده و 600 مورد صدور سند مالکیت به اتمام رسیده است. وی اظهار داشت: امروز […]

7e079fشهریاریها : محمد نگهبان مروی رئیس بنیاد مسکن شهرستان شهریار گفت: اجرای طرح واگذاری سند مالکیت بعد از دو سال کار کارشناسی و نقشه برداری آغاز شده است.

وی افزود : تاکنون تعداد 2500 پرونده برای صدور سند مالکیت تشکیل شده و 600 مورد صدور سند مالکیت به اتمام رسیده است.

وی اظهار داشت: امروز به صورت نمادین 30 سند مالکیت به خانواده معظم شهداء ، جانبازان و اقشار مختلف مردم واگذار می شود.

این مسئول تاکید کرد: صدور سند مالکیت، دریافت مجوز ساخت از شهرداری ، ضمانت بانکی و سایر موارد مورد نیاز مالکان را فراهم خواهد کرد.

ˈ مسعود سلامت بخش ˈ شهردار شهر وحیدیه و رئیس هیئت امناء اسناد مالکیت شهر وحیدیه نیز به ایرانا گفت: اجرای پروژه اهداء سند مالکیت از طرحهای ارزشمند، برای ثبات شناسایی املاک به شمار میرود که امروز بیش از 4 هزار مورد نقشه برداری برای در خواست سند مالکیت به هیئت امناء اعلام شده است که با اجرای کامل این طرح مشکلات صدور پروانه ساخت و روند قانونی فراهم خواهد شد .

وی افزود : واگذاری سند مالکیت به مردم نقش ارزنده ای را در ساماندهی نیاز های شهری خواهد داشت .