دور دوم اردوی تیم‌های ریکرو و کامپوند کشورمان به صورت همزمان از پنجم مهر ماه و با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی آغاز خواهد شد.

دور دوم اردوی تیم‌های ریکرو و کامپوند کشورمان به صورت همزمان از پنجم مهر ماه و با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی آغاز خواهد شد.