جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهوری صبح روز گذشته در مجلس با حضور ابراهیم رئیسی برگزار شد. در ابتدای این جلسه، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از سخنان رئیس‌جمهور در جلسه رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی در نطق میان‌دستور خود گفت: طب…

جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهوری صبح روز گذشته در مجلس با حضور ابراهیم رئیسی برگزار شد. در ابتدای این جلسه، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از سخنان رئیس‌جمهور در جلسه رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی در نطق میان‌دستور خود گفت: طبق برنامه‌ریزی که از قبل انجام شده بود با شکل‌گیری یک سامانه و برای نخستین بار این فرصت فراهم شد که یکایک وزرای پیشنهادی در تمام کمیسیون‌ها حضور پیدا کنند و همه نمایندگان چهره به چهره با همه وزرای پیشنهادی صحبت کنند.