معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: گوشت گوسفندی گرم وارداتی از روسیه با قیمت هر کیلوگرم 180 هزار تومان به صورت شقه در میادین میوه و تره بار و …

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: گوشت گوسفندی گرم وارداتی از روسیه با قیمت هر کیلوگرم 180 هزار تومان به صورت شقه در میادین میوه و تره بار و …