سادات‌حسینی از سال ۱۳۸۰ فعالیت خود را در صنعت موبایل آغاز کرد. پس از آن در سال ۱۳۸۸ به عنوان کارشناس صنفی مشغول به کار شد و از سال ۱۳۹۶ نیز به طور رسمی عضو هیات‌مدیره این اتحادیه بوده است. او اکنون یکی از جوان‌ترین روسای اصناف کشور محسوب می‌شود….

سادات‌حسینی از سال ۱۳۸۰ فعالیت خود را در صنعت موبایل آغاز کرد. پس از آن در سال ۱۳۸۸ به عنوان کارشناس صنفی مشغول به کار شد و از سال ۱۳۹۶ نیز به طور رسمی عضو هیات‌مدیره این اتحادیه بوده است. او اکنون یکی از جوان‌ترین روسای اصناف کشور محسوب می‌شود.