رویداد ایده‌پردازی «نمایشگاه دوست داشتنی من» یک رویداد ایده پردازی جمعی است که از ایده‌های خلاقانه مردم و همه اهالی کتاب و نشر و علاقه مندان در جهت بهبود، ارتقا، به روز شدن و جذاب‌تر شدن نمایشگاه استفاده می‌کند….

رویداد ایده‌پردازی «نمایشگاه دوست داشتنی من» یک رویداد ایده پردازی جمعی است که از ایده‌های خلاقانه مردم و همه اهالی کتاب و نشر و علاقه مندان در جهت بهبود، ارتقا، به روز شدن و جذاب‌تر شدن نمایشگاه استفاده می‌کند.