نهمین کنگره سراسری سالیانه انجمن پیوند سلولهای بنیادی و سلول درمانی و پرستاری پیوند ایران، با حضور اساتید و دانشجویانی از ۱۹ استان دارنده مرکز پیوند مغز استخوان، از امروز(۳۰ بهمن) در کرمانشاه آغاز به کار کرد….

نهمین کنگره سراسری سالیانه انجمن پیوند سلولهای بنیادی و سلول درمانی و پرستاری پیوند ایران، با حضور اساتید و دانشجویانی از ۱۹ استان دارنده مرکز پیوند مغز استخوان، از امروز(۳۰ بهمن) در کرمانشاه آغاز به کار کرد.