شهرستان آغاجاری در استان خوزستان با زلزله‌ای به قدرت ۳.۵ ریشتر به خود لرزید.

شهرستان آغاجاری در استان خوزستان با زلزله‌ای به قدرت ۳.۵ ریشتر به خود لرزید.