آشنا یی کارکنان آموزش وپرورش شهریار با آسیب ها وجرایم فضای مجازی

شهریاریها به نقل از روابط عمومی آموزش وپرورش شهرستان شهریار، در راستای اطلاع رسانی وآموزش کارکنان دولت ، معاونت اجتماعی نیروی انتظامی دوره آموزشی با عنوان (آسیب ها ، جرایم و توصیه های پلیسی در خصوص فضای مجازی) برای کارکنان آموزش وپرورش مدیریت شهریار اجرا کردند . این دوره آموزشی که مورد استقبال کارکنان این مدیریت […]

13910202000299_PhotoAشهریاریها به نقل از روابط عمومی آموزش وپرورش شهرستان شهریار، در راستای اطلاع رسانی وآموزش کارکنان دولت ، معاونت اجتماعی نیروی انتظامی دوره آموزشی با عنوان (آسیب ها ، جرایم و توصیه های پلیسی در خصوص فضای مجازی) برای کارکنان آموزش وپرورش مدیریت شهریار اجرا کردند .

این دوره آموزشی که مورد استقبال کارکنان این مدیریت قرار گرفت. از طرف فرماندهی انتظا می ویژه غرب استان تهران برگزارشد .

و کارکنان اداری با روش های نوین آموزشی ویاد گیری «از طریق اسلاید ،پاورپوینت و ….»با مفاهیم وآسیب ها و جرایم فضای مجازی آشنا شدند.