آشنا یی کارکنان آموزش وپرورش شهریار با آسیب ها وجرایم فضای مجازی
آشنا یی کارکنان آموزش وپرورش شهریار با آسیب ها وجرایم فضای مجازی

شهریاریها به نقل از روابط عمومی آموزش وپرورش شهرستان شهریار، در راستای اطلاع رسانی وآموزش کارکنان دولت ، معاونت اجتماعی نیروی انتظامی دوره آموزشی با عنوان (آسیب ها ، جرایم و توصیه های پلیسی در خصوص فضای مجازی) برای کارکنان آموزش وپرورش مدیریت شهریار اجرا کردند . این دوره آموزشی که مورد استقبال کارکنان این مدیریت […]

13910202000299_PhotoAشهریاریها به نقل از روابط عمومی آموزش وپرورش شهرستان شهریار، در راستای اطلاع رسانی وآموزش کارکنان دولت ، معاونت اجتماعی نیروی انتظامی دوره آموزشی با عنوان (آسیب ها ، جرایم و توصیه های پلیسی در خصوص فضای مجازی) برای کارکنان آموزش وپرورش مدیریت شهریار اجرا کردند .

این دوره آموزشی که مورد استقبال کارکنان این مدیریت قرار گرفت. از طرف فرماندهی انتظا می ویژه غرب استان تهران برگزارشد .

و کارکنان اداری با روش های نوین آموزشی ویاد گیری «از طریق اسلاید ،پاورپوینت و ….»با مفاهیم وآسیب ها و جرایم فضای مجازی آشنا شدند.