آشنایی دانش آموزان شهریاری با اصول و مبانی حریق و ایمنی در برابر زلزله
آشنایی دانش آموزان شهریاری با اصول و مبانی حریق و ایمنی در برابر زلزله

شهریاریها :همزمان با روز ایمنی در برابر زلزله دانش آموزان چند مقطع تحصیلی به شرح ذیل آموزش های اصول و مبانی حریق،نحوه کار با خاموش کننده های دستی و ایمنی در برابر زلزله را توسط مهندس خسروی مسئول و مربی آموزشی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی  در محل مدارس طی نمودند. ۱-تعداد ۱۰۰ نفر از […]

شهریاریها :همزمان با روز ایمنی در برابر زلزله دانش آموزان چند مقطع تحصیلی به شرح ذیل آموزش های اصول و مبانی حریق،نحوه کار با خاموش کننده های دستی و ایمنی در برابر زلزله را توسط مهندس خسروی مسئول و مربی آموزشی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی  در محل مدارس طی نمودند.

۱-تعداد ۱۰۰ نفر از دانش آموزان دبستان دخترانه زهره بیگی واقع در اسکمان
۲-تعداد ۷۰۰ نفر از دانش آموزان دبیرستان دخترانه فضیلت واقع در شهریار،وائین
۳-تعدا ۱۰۰ نفر از دانش آموزان دبیرستان دخترانه برهان واقع در شهریار
۴-تعداد ۳۰۰ نفر از دانش آموزان دبیرستان دخترانه زینبیه واقع در شهریار
۵-تعداد ۷۰۰ نفر از دانش آموزان دبستان پسرانه معرفت واقع در فاز یک اندیشه